top of page

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”

 

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do załatwienia sprawy objętej korespondencją.

  2. Ma Pan/i prawo do żądania od PAS PROJEKT sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  3. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych, a także podmioty świadczące na rzecz PAS PROJEKT sp. z o.o. usługi księgowo-kadrowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztowe, prawnicze i informatyczne.

  4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, ale także później, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt.

  5. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej.

bottom of page